Styrelsen i föreningen har gjort en så kallad områdesöversyn. I stort ser det bra ut men det är några saker som behöver bli bättre och det tämligen omgående.

Buskar, rabatter och växtlighet runt bottenvåningarnas lägenheter och altaner

På flera ställen har växtligheten brett ut sig mer än lovligt. På några ställen växer de flera våningar upp på huset, på andra börjar buskarna skymma fönstren på grannlägenheterna. Känner du på dig att dina frodiga buskar och växter blivit för stora, ta och klipp ner dem så att varken grannar eller andra på området behöver reagera. Växtlighet får inte överstiga linjen i betongblocken mellan första och andra våningen. Dekorationer, skyltar och solcells-lampor etc. är inte önskvärt i rabatterna/gräset runt lägenheterna!

Altaner och staket

Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. Altaner och uteplatser ska hållas fria från skräp och hålla ett allmänt städat intryck.

Bo
stadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela altanen/staketet, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet.

Markiser

Flera markiser är inte tvättade och skötta under lång tid och det ser inte så roligt ut när de är smutsiga, slitna och väderbitna. Byt ut, gör rent eller montera ner! Om du byter tyg till dina markiser gäller bestämd färgsättning, vinröd/bordeaux – kontakta vicevärd om du är osäker.

Enligt föreningens stadgar ska lägenhetsinnehavaren på ett ansvarsfullt sätt sköta de här påtalade punkterna.

Comments are closed.

Post Navigation