NYA TVÄTTSTUGEBOKNINGEN TRÄDER I KRAFT FR.O.M. TORSDAG DEN 30/6

Använd den gamla tavlan för bokning av tvättid t.o.m. den 29/6

Om du har bokat tvättid till efter den 29/6 på gamla tavlan, måste du boka om den på elektroniska tavlan när den aktiveras för att gälla.

Information om det nya systemet kommer den 28/6 mellan kl. 13:00 – 16:00 vid tvättstugan Tolvmansgatan 5.

Manual för bokning av tvättid –> Bokning_tvätt 

Comments are closed.

Post Navigation