RELINING AV AVLOPPSSYSTEMET HOS BRF. HAGABORG

Reliningen kommer att starta inom kort i era hus, och vi kommer att utföra en försyn av lägenheterna vid;

Tolvmansgatan 3, 11 och 13 – Tisdag 23/8 och Onsdag 24/8

Tolvmansgatan 7 och 9  – Måndag 5/9

Kontrollen är till för att undersöka att avloppsanslutningarna och golvbrunnen  är åtkomliga för reliningsutrustningen. I samband med denna kontroll kommer eventuella håltagningar att göras, därför kan inte exakta tider anges.

Vi måste komma in i alla lägenheterna, ni som inte kan vara hemma och har bytt ut låset skall lämna en märkt nyckel till vicevärden (Kan även läggas i den vita postlådan på vicevärdskontoret).

Originallåsets nyckel är märkt på ena sidan med 329DT. Vi använder huvudnyckel om ingen är hemma.

Kom ihåg att inte låsa eventuella extralås.

MVH Proline group AB

Comments are closed.

Post Navigation