Preliminär uppdaterad tidplan för relining:

TG 1,    22/8 – 25/8
TG 19,  29/8 – 30/8
TG 17,  30/8 – 31/8 + 7/9
TG 15,  1/9 + 5/9
TG 3,    6/9 – 8/9

Information och exakta tider för berörda hus kommer inom kort i brevlådan

Arbete i resterande hus, TG 7, 9, 11 och 13 kommer att ske under veckorna 36 – 38
Noggrannare tidplan kommer senare

Comments are closed.

Post Navigation