Tackar alla för ett bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jättetrevligt med engagerade medlemmar!

Styrelsen välkomnar de nyinvalda representanterna i styrelsen; Ulla Björn, Gunnar Aurén och Kurt Byström och tackar för styrelsearbetet till de som avgått; Sören Bergström, Kurt Gydemo och Petra Appell

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Sidan Styrelsen är nu uppdaterad med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 8 juni 2017, på vicevärdskontoret.

Comments are closed.

Post Navigation