Medlemmarna i  HSB bostadsrättsförening Hagaborg kallas till årsstämma

Onsdag 16 maj kl 19.00 i matsalen Hagaborgs Servicehus

Stämman inleds med information av Ulrika Krantz Tedfeldt från Karlstads El- och kraftnät om elbilar och hur vår förening kan arbeta för att skaffa ett system för laddstationer för elbilar. Kort och gott att nuvarande motorvärmaruttag byts mot nya eluttag.

Årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag samt motioner kommer i er brevlåda inom kort.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till stämman genom att skriva upp dig på listan som sitter på dörren i husets entré.

Comments are closed.

Post Navigation