Under några år har många medlemmar efterlyst åtgärder mot skränande fiskmåsar. Tanken var ett tag att sätta upp fladdrande fågelskrämmor av samma typ som KBAB har på sina hus bredvid oss. Det visar sig dock att sådana fiskmåsar ganska snabbt vänjer sig vid sådana fågelskrämmor. Därför har styrelsen beslutat att anlita Anticimex som regelbundet under sommaren kommer att rensa taken från fågelbon vilket ska få fiskmåsarna att välja andra boplatser, förhoppningsvis långt från vårt område.

Comments are closed.

Post Navigation