Vid ett inbrott har en huvudnyckel stulits. Samtidigt stals en tagg till entrédörrarna. Taggen har avprogrammerats så den fungerar inte längre vilket betyder att de som stal huvudnyckeln inte tar sig in genom entrédörrarna. Dock måste vi byta samtliga lås till lägenhetsdörrarna bortsett från de som har lås som huvudnyckeln inte passar till. Vi vill uppmana alla att inte släppa in obehöriga genom entrédörrarna. Om ni inte känner personen som vill komma in, släpp inte in dem även om de förklarar att de ska besöka en släkting eller liknande. Vaktbolaget Securitas kommer att åka genom området med jämna mellanrum några dagar framöver. Ett nytt låssystem måste beställas vilket betyder en viss leveranstid.

Inbrottet skedde inte hos oss på Hagaborg.

Ett nytt låssystem är beställt och arbetet med att byta lås startar i början av nästa vecka.

Styrelsen återkommer med uppdaterad information.

Comments are closed.

Post Navigation