Föreningen har träffat ett avtal med HSB Värmland om en skötselplan för alla våra träd på området. Med start onsdag 22 augusti kommer Anna Olsson från HSB att gå runt och inventera våra träd. Precis som allt levande åldras även våra träd och det är viktigt att ha ett livskraftigt trädbestånd i vårt område. På Hagaborg finns hundratalet träd och vi behöver veta i vilket skick de är och om några kanske behöver ersättas eller åtgärdas på annat sätt.

Comments are closed.

Post Navigation