Låsbytet har blivit  något försenat på grund av en längre leveranstid. Arbetet med att byta lås startar på måndag morgon, 27/8 i hus nr 39. Därefter tas hus nr 37, 35 och så vidare med hus nr 7 sist. Ett låsbyte beräknas ta 15 minuter per lägenhet. Under fredag förmiddag delas informationslappar ut till de första husen som låsbytet ska ske på. Utdelningen sker i etapper allt eftersom arbetet fortskrider så att tiderna ska stämma så långt som möjligt. Nycklarna till de nya låsen är programmerade från början så låsen kan användas direkt efter att de monterats in. Tre nycklar följer med varje lås. Det går sedan att komplettera med fler nycklar utan kostnad. En försäkring täcker kostnaderna motsvarande det låssystem som nu skrotas. Det nya låssystemet är dyrare men kommer att spara pengar på sikt. Dessutom är det mycket säkrare och skulle en huvudnyckel försvinna i framtiden är det bara att avprogrammera nyckeln så kommer den inte att fungera.

Comments are closed.

Post Navigation