Styrelsen har fastställt budgeten för 2019.

Årsavgiften kommer att vara oförändrad nästa år. Det gäller även hyrorna för garage och p-platser.

Några större investeringar sker under 2019. Ett arbete som redan påbörjats är bytet av fönster och balkongdörrar på terrasslägenheterna. Det betyder att vi förhoppningsvis slipper fler vattenläckage från fönstren. Det kommer också att ske en stickprovskontroll på övriga fönster eftersom det kommit klagomål på dåligt tätade fönster. Värmesystemet i hus nr 33 har byggts om och en utvärdering ska göras om det blev bra och resultatet av utvärderingen får avgöra om vi ska gå vidare med andra hus där det varit problem med värmen.

Vårt garage (skyddsrum) börjar se lite skabbigt ut. Tätskiktet uppe på garagetaket behöver åtgärdas. Antingen får hela toppskiktet på garaget tas bort och läggas om på nytt eller så kan det räcka med att skarvarna mellan garagesektionerna åtgärdas. Garaget är uppdelat i tre block och det har börjat läcka i skarvarna mellan blocken. Dessutom riskerar det att läcka vatten mellan asfaltbeläggningen och betongkonstruktionen. Dessutom håller målarfärgen på garaget på att släppa och därför behöver hela garaget blästras rent från all målarfärg och sedan målas om med en ny tålig färg.

Bredvid garaget står ett cykelförråd (mot norr) och det byggs ut under året. Flera som har motorcyklar har efterlyst garageplatser och därför har ett förslag tagits fram på att bygga ut det nuvarande cykelförrådet så att vi får plats med åtta motorcyklar.

Bredvid cykelförrådet finns idag en liten lekplats. Nu finns ett förslag att rusta upp lekplatsen med ny och roligare utrustning och sätta ut bänkar och bord så att man kan sitta och umgås. Ett första förslag över området ska tas fram och sedan är tanken att så många som möjligt ska få tycka till om planerna. Speciellt viktigt är det att områdets yngre får tycka till. De två lekplatser som idag finns utanför hus nr 13 och hus nr 25 föreslås ska tas bort. Lekutrustningen har sett sina bästa dagar och det har ansetts bättre att lägga pengarna på att rusta upp den nya lekplatsen. Där lekplatsen utanför hus nr 13 ligger idag finns förslag på att anlägga odlingsplatser för medlemmarna. Att man placerar ut så kallade pallkragar, fyller med jord och sedan får man odla sina egna grönsaker.

Cykelförråd hus nr 9, 11, 13 och 15 ska rustas upp och få ny träpanel och målas om. Ett arbete pågår också för att se hur man kan få bättre ordning i cykelförråden.

Comments are closed.

Post Navigation