Slipper vi betala elen? Det har många frågat sig efter att de nya avierna för avgifterna skickats ut. Men tyvärr, så är det inte. Även i fortsättningen ska elen betalas men det blir lite förändringar. Tidigare har avläsningen av elen skett en gång per år och så sker även i år. Under 2019 ska elen däremot avläsas varje månad. Avläsningen skickas elektroniskt in till HSBs ekonomiavdelning och så förs uppgifterna in automatiskt på våra avgiftsavier. Tidigare har det här skett manuellt och det har kostat föreningen en slant. I april 2019 får alla betala för avräkningen för hela 2018 plus den el som förbrukats i januari. Elen som förbrukats i februari kommer på maj månads avi och så vidare. Att det blir en förskjutning beror på att avierna skickas ut var tredje månad.

Verkar det oklart? Mejla dina frågor på: styrelsen@brfhagaborg.se  

Comments are closed.

Post Navigation