Brf. Hagaborg håller sin årsstämma den 22 maj, 2019

Motioner som behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 15 mars

Du kan skicka in dina motioner via e-post, styrelsen@brfhagaborg.se, eller lämna dem skriftligen i brevlådan vid vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Läs mer om motioner –> klicka här

Comments are closed.

Post Navigation