Är du intresserad av att ingå i föreningens valberedning?

Valberedningen är en grupp medlemmar i vår förening som har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. 

Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår. Det är föreningsstämman som utser valberedningen. HSB erbjuder temaföreläsning för valberedare i bostadsrättsföreningar för den som önskar.

För mer information, kontakta:

Eva Andersson

Tel: 070-879 14 17

e-post: evamariannesepost@gmail.com

Comments are closed.

Post Navigation