Arbetet med att byta fönster på terrassvåningarna är klart. Reaktionerna på de nya fönstren är positiva. Lägre buller utifrån och inget drag från fönstren. Orsaken till fönsterbytet är att monteringen av de gamla lämnade  lite övrigt att önska. På sina håll har det blåst ganska bra genom fönstren beroende på att tätningen, drevningen,  var slarvigt gjord. Samtidigt har fönstren skruvats fast i karmens bottensida vilket fått till följd att regnvatten kommit in i karmen och runnit genom skruvhålen och in i väggen. På sina ställen har det även runnit ner till våningen under. Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med fönsterbytet vilket innebär att samtliga fönster och balkongdörrar byts ut under innevarande år. Arbetet startar i juni och avslutas i november. De nya fönstren är treglasfönster uppbyggda med en stomme av norrländsk fura med en aluminiumutsida. De är betydligt mer bullerdämpande än de nuvarande och tack vare en fackmannamässigt montering blir de täta och det blir inget drag. Det betyder i sin tur att det blir varmare inomhus.

Alla medlemmar kommer att kallas till informationsmöten i god tid innan arbetet startas. Mötena delas upp så att ett eller  två hus i taget kallas till information. Arbetet kan också följas i en särskild portal via datorn eller den smarta telefonen. De som saknar sådana får skriftlig information kontinuerligt. Arbetet startar med att fönsterföretaget, Mockfjärds, kommer och mäter alla fönster och samlar in kontaktuppgifter för medlemmarna. Fönstren beställs sedan från fabriken och monteringsarbetet startar sedan i juni. Fönsterbytet kommer inte att påverka den nuvarande avgiften för lägenheterna.

Comments are closed.

Post Navigation