Den 25 juni kommer de första fönstren på området att bytas hos vicevärden Ingela i hus nummer 11. Tanken är att de som är intresserade av de nya fönstren ska kunna gå dit och se hur det blir. För att få lite ordning på besöken kommer Ingela att ställa upp på tider som meddelas lite senare.

Tolvmansgatan nummer 1 blir första huset som får nya fönster. Arbetet startar 26 juni med lägenheterna som ligger överst i huset och sedan går man neråt. Arbetet beräknas ta två veckor och därefter följer hus nr 3. Ett informationsmöte för de som bor i hus 1 hålls den 17 juni på vicevärdskontoret. Eftersom det är många lägenheter i ettan delas informationen upp i två delar. De översta våningarna samlas klockan 18.00 och de nedre våningarna klockan 19.00. Det kommer en lapp med information i brevlådan de närmaste dagarna. De som bor i hus nummer 3 har ett informationsmöte 1 juli, hus nummer 9 och 11 har informationsmöte 8 juli och hus nummer 7 den 9 juli. Om det är någon som åker bort går det att komma på ett av de andra datumen. All information kommer också att sättas upp i entréerna. Frågor kan mejlas på: styrelsen@brfhagaborg.se

Comments are closed.

Post Navigation