Några av föreningens medlemmar har frågat om möjligheten att byta ut lägenhetsdörren mot en så kallad säkerhetsdörr. Det är inga som helst problem bortsett från att medlemmen får bekosta bytet. Om fler slår sig ihop blir priset bättre. Några har lägenhetsdörrar som går inåt och vid ett byte kan man byta till dörrar som går utåt. Någon kanske har noterat att i de nya stadgarna som föreningen har står det att lägenhetsdörren är föreningens ansvar. Det stämmer så till vida att om dörren ramlar ihop i sina beståndsdelar eller liknande så sätter föreningen in en dörr av motsvarande kvalitet. En ny säkerhetsdörr får man dock betala själv. Blir det några stycken som är intresserade går det att få ett bra pris. Är du intresserad? Mejla till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lämna namn och telefonnummer på en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Comments are closed.

Post Navigation