Information från Björn Hallin/Styrelsen:

Som alla märkt har autogirot inte fungerat. Efter ett stort arbete har vi nu kunnat reda ut varför det inte fungerat. I månadsskiftet mars/april tog föreningen över ekonomin från HSB Värmland vilket gjorde att vi sparade stora belopp. Inför skiftet gjordes allt klart med vår bank som, vad de sa, bara skulle trycka på en knapp så skulle allt fungera. Den 11 mars hade vi kontakt med banken då någon hörde av sig angående att deras autogirodragning inte fungerat. Banken meddelade att det inte var några problem. Sedan har allt fler hört av sig angående autogirot och både Eva Johansson, som sköter ekonomin samt undertecknad har haft upprepade samtal med banken och bollats runt mellan flera olika personer runt om i Sverige och utlovats att allt skulle ordna sig. Nu har det visat sig att filen som banken skickar till autogirot var defekt för maj månad och för alla som har autogiro skulle avgiften ha dragits senast den sista april. Det skickas alltså en fil för varje månad med betaluppgifter. Eftersom det inte drogs några pengar före sista april har inbetalningen för maj via autogirot fallit bort ur systemet. Banken trodde att det skulle ordna sig ändå men det gjorde det inte.

Detta betyder att ni alla som har autogiro måste betala avgiften för maj månad manuellt. Förhoppningsvis har ni avierna kvar. Betala in beloppet för maj månad (OBS maj) och ange på betalningen vad ni heter. De som inte har avierna kvar skickar ett mejl till: styrelsen@brfhagaborg.se Det är bara avgiften för maj månad som strular. Avgiften för juni månad kommer att dras på vanligt sätt i slutet av maj. Efter allt strul har frågan om föreningen ska byta bank kommit upp och det ska diskuteras på kommande styrelsemöte. Ingen behöver oroa sig för straffavgifter eller något annat obehagligt.

Ni som inte har autogiro berörs inte alls. I övrigt har det fungerat bra efter att vi tog över ekonomin och det stora glädjeämnet är ju de stora belopp som vi spar och som vi kan använda till annat.

Comments are closed.

Post Navigation