Den som vill ställa upp entrédörren och använder träklossen får inte sätta den längst in mot gångjärnen. Träklossen måste kilas in längst ut, annars förstörs gångjärnen. Det här har hänt i 29:an vilket fick till följd att dörren blev skev och sedan gick den inte ordentligt i lås.

Comments are closed.

Post Navigation