De kommande dagarna kommer de stora tryckkärlen i våra värmecentraler att bytas ut. Orsaken är att tryckkärlet i värmecentralen som ligger i hus 5 (vicevärdskontoret) har gett upp och fungerar inte längre som den ska. Kärlet är 20 år gammalt och lika hög ålder har dess motsvarighet i värmecentralen i hus 27. Vi byter därför båda. Den nya anläggningen är ett tryckhållningssystem med pumpar och en vakuumavgasning. Det sistnämnda innebär att syret i vattnet tas bort vilket i sin tur minskar risken för rostangrepp i våra rör. Det nya systemet har också automatisk vattenpåfyllning vilket gör att trycket och därmed värmen kan hållas på en jämn nivå. De senaste månaderna har vi haft problem med att hålla trycket uppe i värmeanläggningen vilket medfört att värmen ibland inte orkat ändå upp i de högre husen. Förhoppningsvis kommer inte arbetet med bytet av tryckkärlen att påverka värmen i lägenheterna och skulle det bli så blir det bara under kortare stunder. Ni som inte är ingenjörer och inte begriper så mycket av ovanstående kan sammanfattningsvis trösta er med att värmesystemet blir bättre och ska fungera mer problemfritt.

Comments are closed.

Post Navigation