Det justerade protokollet från årsstämman 10 maj 2012 finns att tillgå för våra medlemmar på Vicevärdskontoret.

Comments are closed.

Post Navigation