Information från Karlstad Kommuns hemsida:

Sedan tidigare finns beslut om att en ny skola ska byggas på Hagaborg. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare, kommer Karlstads kommun redan nu att vidta åtgärder tills dess att den nya skolan är på plats.

Hagaborgsskolan är sliten, svårstädad och på sina ställen drabbad av fuktskador. Inomhusmiljön upplevs inte som tillräckligt bra trots att flera åtgärder satts in för att åstadkomma förbättringar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen väljer därför att flytta elever till tillfälliga lokaler.

Redan nu flyttas elever och personal från avdelningarna Vävaren och Gesällen till andra lokaler inom skolan.

Målsättningen är att det från vårterminens start ska finnas ersättningslokaler på plats för de båda avdelningarna.
– Det viktigaste för oss är att erbjuda elever och lärare en trygg och säker arbetsmiljö, därför väljer vi att flytta elever och personal redan nu, säger Anna Hjärpe, rektor på Hagaborgsskolan.

Ny skola nya möjligheter
– En ny skola på Hagaborg kommer att bli ett lyft för hela området. Här bygger vi en skola som ska möta framtidens krav på undervisning och hållbar utveckling. Samtidigt som den erbjuder en trygg och trivsam miljö för barn och elever, säger Anna och fortsätter, vi arbetar nu för att den nya skolan ska vara på plats så snart som möjligt.

Eftersom den nya skolan ska vara belägen på samma plats som den gamla behövs en tillfällig lösning under byggtiden.

De ”baracker” som nu placeras ut på området kommer att tjäna som den tillfälliga lösningen fram tills den nya skolan är klar.

 

Comments are closed.

Post Navigation