Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Viktor Larsson , Tolvmansgatan 1

Peter Stang, Tolvmansgatan 31

Gunnel Dahlberg och Kim Fredrik Böök, Tolvmansgatan 1

Under 2019 har föreningen haft 18 st. lägenhetsöverlåtelser

Brf Hagaborg håller sin årsstämma måndag 25 maj 2020. Motioner som behandlas på årsstämman ska vara inskickade till styrelsen senast den 14 februari 2020. Du kan skicka in dina motioner via e-post eller lämna skriftligen i brevlådan på vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5.

E-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Läs mer om motioner (klicka på länken)

Vänliga hälsningar Styrelsen

För ett tag sedan bad vi alla som har en grå ventil på sitt element i köket att skicka in uppgifter om det. Nu har det visat sig att vi behöver gå igenom samtliga lägenheter på området och byta alla ventiler som behövs eftersom föreningen fått hur många mejl som helst om grå rattar. Arbetet kommer att utföras under januari om det inte är för kallt ute. När ventilerna byts stängs värmen av för ett våningsplan i taget så därför får det inte vara för kallt ute. Det är företaget Assemblin som gör jobbet och det kommer en lapp i brevlådan cirka en vecka innan arbetet ska göras. De kommer att kolla alla ventiler och termostater som hör till värmen och byter det som behövs.

Hur går det med ombyggnaden av balkongtaken under terrasserna? Arbetet skulle ha startat i november men så blir det inte. Orsaken är allt regnande den sista tiden. Det har gjort att marken är vattensjuk och för att arbeta med balkongtaken behöver ganska tunga maskiner. Om de används idag så kommer de att sjunka ner i de mjuka gräsmattorna vilket betyder att underlaget skadas samtidigt som det innebär skaderisker för de som utför arbetet. Risken finns att maskinerna ”får slagsida”. Arbetet kommer därför att starta så fort tjälen går i backen om den nu kommer att göra det. Vi får avvakta och se om det blir kallare eller om regnet och plusgraderna fortsätter.

Styrelsen har antagit budgeten för 2020 och ekonomin ser fortsatt bra ut. Avgiften kommer att vara oförändrad liksom hyran för parkeringsplatserna.

Renovering av garagen

Det som väntar under 2020 är en genomgripande renovering av garagen. Fiberplattorna som sitter i taken och på väggarna ska rivas ner och sedan ska 20 millimeter av betongen tas bort. Armeringsjärnen kommer sedan att blästras rena från rost och sedan sprutas ny betong på tak och väggar. Orsaken till att garagen fått sådana skador är att värmen sänktes för ett antal år sedan för att spara energi. Resultatet blev fuktiga garage som aldrig torkade upp ordentligt, speciellt vintertid men även under sommaren. Juni brukar vara en av de fuktigaste månaderna. Nu har värmen höjts och i varje garagedel sitter en luftavfuktare som ska stå kvar ett par månader till. Föreningen kommer att begära in anbud på arbetet och troligen kan arbetet starta tidigast i mars 2020. I slutet av december eller början av januari vet vi mer. Andra projekt får vara vilande tills vi vet kostnaden för garagereparationen.

Fönsterbyten

Fönsterbytet fortskrider som planerat och arbetet ska vara klart senast 20 december. Några har frågat varför inte alla fönster har besiktigats. Det normala vid sådana här stora jobb är att man slumpmässigt väljer ut ett antal lägenheter. Om vi skulle besiktiga alla fönster, 1 730 stycken skulle det ta våldsamt lång tid. I januari sker en slutbesiktning. I väntan på den kommer vi att dela ut lappar i varje lägenhet där man kan skriva ner eventuella fel som upptäckts och som sedan lämnas in till vicevärdskontoret. Det som besiktigas är själva fönstren och montaget. Den som har synpunkter på att byggjobbarna bara utfört en så kallad byggstädning och inte skurat golven efter sig etc behöver inte skriva ner det. Den som tror att det är fel på fönstren för att de öppnas åt ett annat håll än tidigare behöver heller inte skriva ner det. De gamla fönstren, förutom att de var dåligt isolerade, var också ihopplockade lite på måfå och de öppnades både åt vänster som höger beroende på hur de levererats. Så här nära finalen på byggjobbet kan vi konstatera att med bara några få undantag är medlemmarna nöjda och belåtna med fönsterbytet. I några fall har fel anmälts och som ännu inte är åtgärdade men det kommer att göras

Arbetet med att bygga om cykelförrådet vid 39:an startar till veckan, vecka 46 (11-15 november). Då börjar Utab/Kewab att göra markarbetet som består i att jämna ut kullen väster om cykelförrådet och sätta upp betongstöd mot den bit av kullen som blir kvar. Piskställningen kommer att tas bort. I januari startar själva byggarbetet med att förlänga cykelförrådet mot väster och det arbetet beräknas vara klart under februari månad om inte vädrets makter säger något annat. I delen ut mot vändplatsen blir det sedan ett motorcykelförråd. Fönstren som sitter på baksidan av förrådet tas bort. Motorcykeldelen blir en separat del med en vägg mot cykeldelen. Två nya dörrar sätts in som är av plåt och är brytsäkrare än dagens dörrar.

Fredagen den 8 november mellan klockan 9.30-15.00 kommer HSB att blåsa och ta bort löv på våra parkeringsplatser. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och för att undvika risken att bilarna tar skada ber HSB alla att flytta sina bilar under den här tiden. Det går bra att stå inne på området utan att riskera p-böter den 8 november.

I många lägenheter sitter det en grå ratt under elementet som man, i bästa fall, kan reglera värmen med. I de flesta fall sitter den på ett av elementen i köket. Den kan sitta på något annat element också. Den har suttit där sedan husen byggdes 1978 och nu håller grejen på att ge upp livsandan. För att få reda på hur många som fortfarande har kvar den här grå ratten, mejla ditt namn, lägenhetsnummer (det som står på dörren) till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lägg en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Det är bra om vi kan samla ihop så många som möjligt som ska bytas eftersom värmen måste stängas av i huset under arbetets gång samtidigt som vi kan få ner priset på arbetet. Uppmana också dina grannar att höra av sig. Vi sätter också upp lappar om det här, alla är ju inte inne på Boappa.

Hör av er senast 15 november så får ni sedan en ny termostat av senaste snitt.

På förekommer anledning. Det är inte fritt fram att bygga om badrummen eller köket hur som helst. Om arbetet innebär att det görs ingrepp i den bärande konstruktionen eller görs ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten så måste styrelsen godkänna det. Hit räknas att bila i golvet och dra om avloppsledningen, vattenledningar, göra ingrepp i ventilationsrören eller på annat sätt göra, som det heter, väsentliga förändringar av lägenheten. Allt detta står i föreningens stadgar som återfinns här på föreningens hemsida. Det är bättre att fråga en gång för mycket än betala en fet faktura i efterhand.

Under måndagen startade arbetet med att byta ut den gamla belysningen i barnvagnsrummen. Istället sätts ny ledarmatur in med rörelsevakt. Det betyder att man inte behöver tända lyset när man går in i rummet. Det tänds automatiskt och släcks sedan när man går ut ur rummet. Tidigare har allt får många missat att släcka ljuset varför belysningen ibland stått på i flera dagar.

För att byta armaturen behöver strömmen brytas under några minuter. Belysningen i barnvagnsrummet går på en propp i proppskåpet men i några hus är även utrustningen till TV:n kopplad på samma propp. Det betyder att under några minuter kan din TV bli mörk medan lampan i barnvagnsrummet plockas er och samma sak när den nya lampan kopplas in. Det rör sig bara om några minuter, lika lång tid som ett reklaminslag så har ni tur inträffar det samtidigt.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Rauha Hein , Tolvmansgatan 1

Ulf Olsson, Tolvmansgatan 23

Sara Vintfjärd, Tolvmansgatan 9

Lars Risel, Tolvmansgatan 1

Erik och Maria Eklund, Tolvmansgatan 3

Johan Rosengren, Tolvmansgatan 33

Lisa Brunzell, Tolvmansgatan 29

Daniel Svärd, Tolvmansgatan 25

Dörrarna till cykelförråden har förstärkts. Tidigare gick det att sticka in en skruvmejsel och böja på dörrkarmen. Nu har 5Snickare förstärkt karmen så den är stum samtidigt som de skruvat i fler karmskruv. Senare sätts det också upp brytskydd. Det sker så fort leverantören av skydden kan leverera. De här åtgärderna ska förhoppningsvis få stopp på de klantar som varit på området på sistone. Den som ger sig attan på att bryta sig in klarar nog det men det lär höras.

Några av föreningens medlemmar har frågat om möjligheten att byta ut lägenhetsdörren mot en så kallad säkerhetsdörr. Det är inga som helst problem bortsett från att medlemmen får bekosta bytet. Om fler slår sig ihop blir priset bättre. Några har lägenhetsdörrar som går inåt och vid ett byte kan man byta till dörrar som går utåt. Någon kanske har noterat att i de nya stadgarna som föreningen har står det att lägenhetsdörren är föreningens ansvar. Det stämmer så till vida att om dörren ramlar ihop i sina beståndsdelar eller liknande så sätter föreningen in en dörr av motsvarande kvalitet. En ny säkerhetsdörr får man dock betala själv. Blir det några stycken som är intresserade går det att få ett bra pris. Är du intresserad? Mejla till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lämna namn och telefonnummer på en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Städning är alltid en syssla som är trevlig att göra. Detta gäller också våra barnvagnsförråd. För några år sedan rensade styrelsen i förråden och det kördes bort flakvis med skräp eller övergivna saker. Nu är det dags igen. Som namnet antyder är förrådet till för barnvagnar men även rollatorer. Inget annat bortsett från en och annan snöskyffel och sopborste. Det är alltså dags att alla tar vara på sina golfvagnar, bräder, möbler, paraplyer och annat smått och gott som belamrar förråden. I sinom tid kommer styrelsen att rensa förråden, förvara det utrensade under en tid och sedan går det till tippen.

MVH Styrelsen

…på uteplats, balkon och terrass

En container kommer att finnas till förfogande vid Tolvmansgatan 1 för trädgårdsavfall.

Fred. 27 sept. till Sönd. 29 sept.

OBS – Endast trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar

Du tömmer avfallet direkt i containern.

Nu kommer det att kosta igen. De som bott i uthyrningsrummet har en tid bott gratis men det är slut med det nu. Orsaken till gratisboendet är att kostnaden för avgiften som HSB hanterat varit högre än själva avgiften. Föreningen har fått ett eget Swishkonto vilket betyder att de som hyr övernattningsrummet får Swisha avgiften till föreningens konto. Instruktioner hur det går till står i övernattningsrummet. De som inte har Swish lägger avgiften i ett kuvert och lämnar i vicevärdens vita brevlåda vid vicevärdskontoret. 200 kronor kostar det.

När vi installerade nya lås i området sedan huvudnyckeln stulits fick alla en uppsättning nycklar utan kostnad. I fortsättningen kostar varje ny nyckel som beställs 400 kronor.

Barnvagnsförråden i husens entré är till för barnvagnar och rollatorer. Ni som förvarar golfklubbor, möbler och en massa andra saker ombeds vänligen men bestämt att förvara de sakerna på annan plats. Tidigare har föreningen tömt förråden på allt som inte hör dit, ställt ut sakerna utanför förrådet några dagar med en uppmaning till ägarna att ta vara på sakerna. Det som blivit över har föreningen kört till tippen. Så förvarar ni något i förråden som ni är rädda om, ta vara på sakerna.

Garagen har tagit stryk de senaste åren. Orsaken är troligen fukt som gått upp i taket och angripit armeringen som ligger under träullsplattorna. En omfattande undersökning har gjorts av betongen och den visar sig på bra bortsett från bitar av armeringen. Som en första åtgärd ska värmen höjas i garagen och sedan ska ett försök göras med avfuktningsaggregat så luften blir torrare vilket både människor och bilarna mår bra av. På sina ställen har det bildats mögel och stundtals har det luktat ganska intensivt. Tanken är nu att bygga om garagen på så sätt att alla träullsskivorna i taket tas bort. Den rostiga armeringen åtgärdas, ny betong sprutas i taket tillsammans med ett skyddande skikt och garagen målas så det blir snyggt. För några år sedan sänktes temperaturen i garagen för att spara energi och det är troligen orsaken till dagens problem med rost och mögel. Utvändigt måste vattnet som samlas på taket ledas bort på ett bra sätt så att det inte rinner ner i springorna på utsidan av garaget. Under årens lopp har betongen skadats och det växer gräs och småbuskar i springorna mellan blocken. Dessutom måste hela garaget målas om.

I värmecentralen på Tolvmansgatan 27 har fläkten fått en ljuddämpare och numera är den om inte ljudlös så näst intill.

En första liten utredning har tittat på frågan om solceller, ett uppdrag som styrelsen fick vid årsstämman. Troligen är det inget bra alternativ att sätta solceller uppe på hustaken. Taket är helt enkelt för ömtåligt att ta en massa hål i. Ett alternativ är att bygga ett tak över parkeringsdäcket och sätta solcellerna där. Det får plats så många att de skulle kunna ersätta ungefär en tredjedel av elen som föreningen förbrukar. Observera att det är högst preliminära siffror. Utredningen fortsätter.

Solsta Byggplåt ska bygga om balkongtaken under terrasserna där det börjat läcka in regnvatten mellan balkongtaket och husväggen och in på balkongerna.