Tyvärr behöver vi åter påminna om de anvisningar som finns för sopsortering. Det sköts inte i vissa av våra hus, och ej heller vid vår sorteringsstation vid parkeringen. När vi inte sorterar rätt faktureras föreningen extra av Stena Återvinning, en onödig och kostsam utgift för Brf. Hagaborg

Föreningens ekonomi berör oss alla och våra månadsavgifter kan i slutändan påverkas.

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor.
I den gröna luckan slänger vi bruna papperspåsar med matavfall 
I den röda luckan slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras.
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas och metall på området. Dessa är placerade vid garagebyggnadens östra gavel.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i tvättstugan.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

 

Comments are closed.

Post Navigation