Från Karlstad kommuns hemsida:

Lagmansgatan – ny gång- och cykelväg

Lagmansgatan har tidigare varit väldigt bred vilket gör att många kör för fort på den här sträckan. För att öka trafiksäkerheten kommer vi att bygga en gång- och cykelväg längs hela sträckan och därmed binda ihop cykelstråket som fortsätter i båda ändar av Lagmansgatan. På det här sättet får gående och cyklister mer utrymme att röra sig på och vår förhoppning är att bilisterna kommer att hålla lägre hastighet. Gatan kommer att bli smalare vilket gör det svårare att få plats med både parkerade bilar och mötande trafik. Vår ambition är dock att behålla gatuparkeringarna längs Lagmansgatan eftersom vi vet att de nyttjas av boende och verksamheter. Parkerade bilar kan dessutom bidra till en lägre hastighet. Vi får dock utvärdera situationen när allt klart och vi ser hur trafiksituationen blir.

Ny cirkulationsplats

Vi kommer även att bygga en cirkulationsplats vid korsningen Lagmansgatan/Rådmansgatan för att underlätta trafikflödet. Den här rondellen kommer att vara upphöjd för att samtidigt hålla hastigheten nere bland bilister och därmed ge boende och elever på väg till Norrstrandskolan en säkrare utemiljö.

I samband med det här arbetet kommer vi även att byta vatten- och avloppsledningarna i området men detta ska inte påverka vattenförsörjningen.

Arbetet pågår maj-oktober

Arbetet börjar i slutet av maj och beräknas bli klart i oktober i år. För att minimera störningar kommer vi att ta ett kvarter i taget. Vi börjar vid korsningen Lagmansgatan/Norra allén och rör oss söderut. Varje kvarter räknar vi med kommer att ta 4-6 veckor.

Vi hoppas att ni som bor och rör er i området har förståelse för de störningar som ändå kommer att uppstå och hoppas att resultatet kommer att väga upp för det. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Byggledare, Karlstads kommun: Gunnar Dahlgren. telefon 054-540 68 20

 

Comments are closed.

Post Navigation