Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas. Stadgarna ger dig som medlem rätten att anmäla ärenden till stämman. De förslag du som medlem kommer med här kallas för motion. Ärendet måste finnas med i kallelsen till föreningsstämman och styrelsen ska ha tid på sig att behandla motionen. I kallelsen till föreningsstämman är både motionen och styrelsens förslag till beslut bifogat.

Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in skrivelse/förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Anonyma motioner behandlas inte!

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen

Du kan skicka in din motion via e-post till styrelsen@brfhagaborg.se

Givetvis går det också bra att lämna den skriftligt i brevlådan vid vicevärdskontoret.

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?
Kontakta då valberedningen för mer information

Comments are closed.

Post Navigation