Välkomna till informationsmötet 28/11 kl 18:00-20:30.

Vi blir många, det blir trångt, friska ben kan behöva lämna sittplats för mindre friska ben.

En fika i all enkelhet ska vi få till.

Tänk på smittrisken i dessa influensatider, det finns inga riktlinjer från myndigheter, vi tar eget ansvar.

Plats: Trygghetsboendet Hagaborg.

Vi kan inte ta emot fler anmälningar, det är mer än fullt. Om du inte kommer avanmäl dig.

Hälsningar,

Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation