Onsdagen den 10 oktober kommer vi att rensa och städa i cykelförråden.

Vi ber er därför att märka era cyklar med ert lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas om hand och ställas undan i beslut av polisen.

Vi ber er också att ta bort de övriga saker som tillhör er från cykelförråden, annars kommer de att föras till återvinningscentralen.

Lördagen den 13 oktober kl.11.00 kommer vi att forsla bort skräp. Har du något som du vill att vi ska ta med till återvinningscentralen, så ställer du detta vid ditt hus entré, senast kl. 10.30.

Flera lägenhetsinnehavare har klagat på att det drar från fönstren. För att kunna åtgärda detta behöver ni höra av er till vicevärden, Ingela Agneblad. Vi kommer att kollektivt försöka åtgärda problemet.

Vicevärd Ingela Agneblad har semester den 11 – 18 september 2012.

Under denna tid kan Du ringa vår ordförande Rolf Westin, tel 0705-93 62 31 om Du har några frågor.

Måndag den 17 september är vicevärdskontoret stängt,

istället är kontoret öppet onsdagen den 19 september kl 19.00 – 20.00.

På fredag 27 juli kommer nya manglar (kallmanglar) att installeras i tvättstugorna 5 och 21

Mangeln i tvättstuga 27 har nyligen varit på service och behöver inte bytas ut ännu.

Tyvärr behöver vi åter påminna om de anvisningar som finns för sopsortering. Det sköts inte i vissa av våra hus, och ej heller vid vår sorteringsstation vid parkeringen. När vi inte sorterar rätt faktureras föreningen extra av Stena Återvinning, en onödig och kostsam utgift för Brf. Hagaborg

Föreningens ekonomi berör oss alla och våra månadsavgifter kan i slutändan påverkas.

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor.
I den gröna luckan slänger vi bruna papperspåsar med matavfall 
I den röda luckan slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras.
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas och metall på området. Dessa är placerade vid garagebyggnadens östra gavel.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i tvättstugan.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

 

Som ni säkert sett så har Rör-Inspektion verkat på området under en längre tid, och kommer så att fortsätta efter semestern.

Rör-Inspekition förstärker dagvatten-ledningarna som går från taken, då dessa har blivit slitna med åren. Istället för ett så kallat stambyte så lägger man en plastbeläggning inuti rören. Alla hus på området kommer att ses över och åtgärdas. I vissa fall behöver de komma åt inifrån en lägenhet, den som blir berörd av detta får meddelande i god tid.

Ett stort och dyrbart jobb, men absolut nödvändigt!

Vi ser nu över anslagstavlorna vid entréerna till alla hus. Nya anslag med aktuell information/kontaktnummer har kommit upp. Vi har även för avsikt att fräscha upp namntavlorna vid entréerna, olika alternativ diskuteras och vi återkommer när beslut är taget.

Veckorna 24 och 25 kommer hyvling av vägarna att utföras vilket innebär begränsning av biltrafik

Veckorna 25 och 26 kommer asfaltering att utföras och då kommer all trafik att förbjudas med undantag för sjuktransport (kontakt tags med NCC).

Det justerade protokollet från årsstämman 10 maj 2012 finns att tillgå för våra medlemmar på Vicevärdskontoret.

 

Information från Karlstad Kommuns hemsida:

Sedan tidigare finns beslut om att en ny skola ska byggas på Hagaborg. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare, kommer Karlstads kommun redan nu att vidta åtgärder tills dess att den nya skolan är på plats.

Hagaborgsskolan är sliten, svårstädad och på sina ställen drabbad av fuktskador. Inomhusmiljön upplevs inte som tillräckligt bra trots att flera åtgärder satts in för att åstadkomma förbättringar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen väljer därför att flytta elever till tillfälliga lokaler.

Redan nu flyttas elever och personal från avdelningarna Vävaren och Gesällen till andra lokaler inom skolan.

Målsättningen är att det från vårterminens start ska finnas ersättningslokaler på plats för de båda avdelningarna.
– Det viktigaste för oss är att erbjuda elever och lärare en trygg och säker arbetsmiljö, därför väljer vi att flytta elever och personal redan nu, säger Anna Hjärpe, rektor på Hagaborgsskolan.

Ny skola nya möjligheter
– En ny skola på Hagaborg kommer att bli ett lyft för hela området. Här bygger vi en skola som ska möta framtidens krav på undervisning och hållbar utveckling. Samtidigt som den erbjuder en trygg och trivsam miljö för barn och elever, säger Anna och fortsätter, vi arbetar nu för att den nya skolan ska vara på plats så snart som möjligt.

Eftersom den nya skolan ska vara belägen på samma plats som den gamla behövs en tillfällig lösning under byggtiden.

De ”baracker” som nu placeras ut på området kommer att tjäna som den tillfälliga lösningen fram tills den nya skolan är klar.

 

Här tänkte jag lägga upp annonser för de medlemmar i föreningen som önskar köpa, sälja eller skänka bort något. Tänker att det är både tryggt och smidigt att kunna lösa sådana transaktioner i sitt närområde, som ett alternativ till Blocket. Klicka här för att komma till Fyndtorget

Självklart är det gratis och jag vill understryka att det endast gäller för brf. Hagaborgs medlemmar.

Annonsen bör innehålla objektsbeskrivning, dina kontaktuppgifter och om du vill går det bra att bifoga foto av objektet.

Vill du annonsera, maila till petra.appell@gmail.com , eller lägger en lapp i brevlådan vid vicevärdskontoret, märkt ”annons hemsida”.