Vi ser nu över anslagstavlorna vid entréerna till alla hus. Nya anslag med aktuell information/kontaktnummer har kommit upp. Vi har även för avsikt att fräscha upp namntavlorna vid entréerna, olika alternativ diskuteras och vi återkommer när beslut är taget.

Veckorna 24 och 25 kommer hyvling av vägarna att utföras vilket innebär begränsning av biltrafik

Veckorna 25 och 26 kommer asfaltering att utföras och då kommer all trafik att förbjudas med undantag för sjuktransport (kontakt tags med NCC).

Det justerade protokollet från årsstämman 10 maj 2012 finns att tillgå för våra medlemmar på Vicevärdskontoret.

 

Information från Karlstad Kommuns hemsida:

Sedan tidigare finns beslut om att en ny skola ska byggas på Hagaborg. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare, kommer Karlstads kommun redan nu att vidta åtgärder tills dess att den nya skolan är på plats.

Hagaborgsskolan är sliten, svårstädad och på sina ställen drabbad av fuktskador. Inomhusmiljön upplevs inte som tillräckligt bra trots att flera åtgärder satts in för att åstadkomma förbättringar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen väljer därför att flytta elever till tillfälliga lokaler.

Redan nu flyttas elever och personal från avdelningarna Vävaren och Gesällen till andra lokaler inom skolan.

Målsättningen är att det från vårterminens start ska finnas ersättningslokaler på plats för de båda avdelningarna.
– Det viktigaste för oss är att erbjuda elever och lärare en trygg och säker arbetsmiljö, därför väljer vi att flytta elever och personal redan nu, säger Anna Hjärpe, rektor på Hagaborgsskolan.

Ny skola nya möjligheter
– En ny skola på Hagaborg kommer att bli ett lyft för hela området. Här bygger vi en skola som ska möta framtidens krav på undervisning och hållbar utveckling. Samtidigt som den erbjuder en trygg och trivsam miljö för barn och elever, säger Anna och fortsätter, vi arbetar nu för att den nya skolan ska vara på plats så snart som möjligt.

Eftersom den nya skolan ska vara belägen på samma plats som den gamla behövs en tillfällig lösning under byggtiden.

De ”baracker” som nu placeras ut på området kommer att tjäna som den tillfälliga lösningen fram tills den nya skolan är klar.

 

Här tänkte jag lägga upp annonser för de medlemmar i föreningen som önskar köpa, sälja eller skänka bort något. Tänker att det är både tryggt och smidigt att kunna lösa sådana transaktioner i sitt närområde, som ett alternativ till Blocket. Klicka här för att komma till Fyndtorget

Självklart är det gratis och jag vill understryka att det endast gäller för brf. Hagaborgs medlemmar.

Annonsen bör innehålla objektsbeskrivning, dina kontaktuppgifter och om du vill går det bra att bifoga foto av objektet.

Vill du annonsera, maila till petra.appell@gmail.com , eller lägger en lapp i brevlådan vid vicevärdskontoret, märkt ”annons hemsida”.