För att kunna möta åtgärder i närstående framtid som återfinns i underhållsplanen med bl.a. stambyte/relining och de ökade kostnader som detta innebär så har en avgiftshöjning om 2,5 % fr.o.m 2015-01-01 beslutats av styrelsen. Då den inre fonden kommer att avskaffas efter utgången av detta år och avsättningen för denna idag utgör ca 1 % av avgiften så innebär höjningen på avierna ca 1,5 % mot nuvarande belopp.

I samband med att den inre fonden försvinner kommer du som bostadsrättsinnehavare att få de innestående medlen utbetalade till dig. Detta sker endera genom utbetalning till ditt bankkonto, personkonto eller genom ett utbetalningskort. Detta väljer du själv genom att fylla i blanketten ”Uttag fond för inre underhåll” (kommer i din brevlåda). Du skickar sedan blanketten till:

HSB Värmland ek. för.
Att: Ann-Cathrin Karlsson Box 141
651 04 Karlstad

Obs! Du behöver inte redovisa några kostnader i samband med detta – dina pengar utbetalas ändå. Detta för att möjliggöra en så snabb och smidig avveckling som möjligt.

Nyhetsbrev:

Här kan du ladda hem och läsa viktig information som gäller alla boende i föreningen – Kommer i din brevlåda inom kort

BrfHagaborg nyhetsbrev dec 2014

Comments are closed.

Post Navigation