Brf Hagaborg 45 år
Öppet Hus på Tolvmansgatan 5 den 11 oktober. Kaffe och tårta serveras mellan klockan 10.00-12.00 och 17.00-19.00. Välkomna!

Systematiskt brandskyddsarbete
Som ett led i föreningens systematiska säkerhetsarbete utförs egenkontroller fyra gånger om året i trappuppgångar, rullator-/barnvagnsrum samt i ekonomibyggnaderna TG5, 21 och 23.
Ur brandskyddssynpunkt ska trapphuset vara rent från föremål. Det är där- med inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer, mattor, skor mm utanför din dörr. Styrelsen har utsett vicevärden Anders Jansson till brandskyddssamordnare.

Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Om du av någon anledning inte har en brandvarnare i din lägenhet, kontakta vicevärden så fixar han en.

Utebelysning
Nu är alla entrédörrar försedda med LED belysning.

5G mast
Telia byter ut/bygger om till 5G-master på taket på TG39.

Byte av golvbrunn
Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag.
Styrelsebeslut från 2023-09-27.

Information om felanmälan

Vem ska underhålla bostadsrätten? Det är namnet på den broschyr från HSB som styrelsen använder sig av som gränsdragningslista för vem som gör vad. Punktlista bifogas. Broschyren i sin helhet finns på www.brfhagaborg.se (klicka här för att komma direkt till broschyren)

Vem betalar för felanmälan
Vi får in en del ärenden som inte föreningen ska betala för. För att det ska bli så rättvist som möjligt för alla, måste var och en ansvara för sina kostnader. Exempel på ärenden som du betalar för är byte av packning i duschen, installation av extra eluttag mm – se punktlistan för fler exempel.

I vissa fall kan det bli gränsdragningar mellan vem som betalar, t.ex. om du har stopp i avloppet eller vid strömavbrott. Riksbyggen fakturerar den som ska betala utifrån de kriterier som finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

OBS! Du bestämmer själv vilken entreprenör du vill använda. Vi vill också påminna om att Karlstad kommun har tjänsten Fixarservice för personer över 75 år. De kan hjälpa till med byte av lampor och säkringar, hänga upp gardiner mm. Alltid värt att fråga vad de kan hjälpa till med.

Felanmälan, akut risk/skada
Gör alltid en anmälan till Riksbyggen på telefon 0771-860 860, knappval 1.

Felanmälan som inte är akut
Ärenden som inkommer till Riksbyggen via felanmälan är en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen och som du faktureras för.

Felanmälan till föreningen
De fel som föreningen ansvarar och betalar för anmäls via mejI till felanmalan@brfhagaborg.se eller via funktionen ”Felanmälan” som finns under fliken Förening i BoAppa. Dessa mejl kommer direkt till vicevärden. Vänligen skicka inte felanmälan till föreningen via andra kanaler. Vi vill ha alla felanmälningar på ett och samma ställe. Skulle du av någon anledning inte kunna mejla in din felanmälan går det bra att ringa vicevärden.

Vänligen,
Styrelsen

Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

Comments are closed.

Post Navigation