Du har väl inte missat att du kan skicka in förslag på hur vi kan göra det ännu mer trivsamt här på Tolvmansgatan? Detta kan du göra genom att skicka förslag på åtgärder till styrelsen direkt eller genom att skriva en motion som tas upp på årsstämman. 

Om du önskar att styrelsen ska ta upp din motion på ordinarie årsstämma 2024-05-28 behöver du skriftligen anmäla ditt ärende till styrelsen före januari månads utgång, dvs senast 31 januari. 

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Anonyma motioner behandlas inte!

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
  2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
  3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
  4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen – i brevlådan vid vicevärdskontoret eller till styrelsen@brfhagaborg.se 

Klicka här för mer information om motioner. Där finns även en färdig mall som går bra att använda. 

Hälsningar, 

Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation